Yurtdışından Araba Getirmenin Şartları

Yurtdışından Araba Getirmenin Şartları
  • 26 Ocak 2024

Yurtdışından Araba Getirmenin Şartları

Yurtdışından Araba Getirmenin Şartları

Yüksek döviz kurları, yüksek kredi faizleri ve yüksek vergi politikaları nedeniyle Türkiye’de yeni bir araç sahibi olabilmek, pek çok insan için hayal noktasına geldi. Bu yüzden de insanlar araç alabilmenin alternatif yollarına yöneldi. Yurtdışından araba getirmek bu doğrultuda en çok üzerinden durulan ve araştırılan yollardan biri. Yurt dışından araba getirip TR plaka almak mümkün, ancak bunun için karşılanması gereken bir dizi şart söz konusu. Farklı ülkelerden Türkiye’ye araç getirmeye yönelik yasal düzenlemeler her yıl değişiklik gösterdiği için, güncel bilgileri takip etmek son derece önemli.

Yurt Dışından Araba Getirme Süreçleri

Yurtdışından araba almak ve Türkiye’ye getirmek gibi bir düşünceye sahip olanların, süreçler hakkında detaylı bilgi sahibi olmaları gerekir. Aksi halde çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalmaları kaçınılmaz olur. Yurtdışından araba getirme süreçleri, kısaca altı başlık altında ele alınabilir. 

1. Yolculuğa Hazır Mısınız? Yurt Dışından Araç Alma Rehberi

Yurtdışından araç satın almak, Türkiye’ye yabancı plakalı bir araç getirmenin ilk aşaması. Aracın Türkiye’ye getirilebilmesi için en az 185 gün ilgili ülkede oturulmuş olması ve kişinin oturma iznine sahip olması gerekli. Bu yüzden de aracın, kişinin oturma izni olan ülkeden alınması lazım. Avrupa ülkeleri içerisinde her ülkeden araç alabilmek kolay olsa da aracın Türkiye’ye getirilmesi esnasında, yalnızca oturma iznine sahip olunan ülkedeki araçlar kabul edilir. Ayrıca sıfır araç getirmek isteyenlerin, aracı faturaları olarak satın almaları da göz ardı edilmemesi gereken bir nokta.  

2. Gümrük Sırları: Araç Getirirken Bilmeniz Gerekenler

Yurtdışı araba fiyatları Türkiye ile kıyaslandığı zaman son derece uygun. Ancak gümrük prosedürlerini bilmemek, alınan aracın Türkiye’ye daha pahalıya gelmesine neden olabilir. Araçlar gümrükten girecekleri zaman; Gümrük Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV) ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) olmak üzere üç farklı vergiye tabi tutulurlar. ÖTV hesaplanırken, araçların motor hacimleri göz önünde bulundurulur. KDV ise tüm araç türleri için sabit yüzde 20 olarak uygulanır. Gümrükten aracın sorunsuz bir şekilde geçebilmesi için, geçiş esnasında faturanın da ibraz edilmesi gerekir. 

3. Araç Taşımanın Hızlı Kılavuzu

Yurtdışından getirilmek istenilen araçlar sürülerek ya da taşıyıcı kamyonlara yüklenerek getirilebilirler. Araç, taşıyıcıyla getirileceği zaman iyi bir şekilde sabitlenmesi ve tüm güvenlik önlemlerinin alındığından emin olunması gerekir. Ayrıca taşıyıcı araç Türkiye’ye giriş yapacaksa, geçişler için sınır bölgesinde talep edilecek tüm evraklarının eksiksiz olması da önem arz eder. Aksi halde taşıyıcı araç gümrükten geçemez.

4. Bütçe Dostu Araç Getirme: Maliyet Analizi ve İpucu

Türkiye’ye araç getirirken, bütçe dostu bir araç tercih etmenin öneminin de göz ardı edilmemesi lazım. Türkiye’de yakıt fiyatları ve araç bakım – onarım maliyetleri oldukça yüksek. Yüksek motor hacmine sahip, fazla yakıt tüketen bir araç Türkiye’de araç kullanım maliyetlerini artırabilir. Bu yüzden Türkiye’deki koşulların göz önünde bulundurularak araç tercihi yapılması daha doğru olur.

5. Gümrük Hızlandırıcılar: Sorunsuz İşlemler için Taktikler

Yurt dışından araç getirme mevzusunda yeterli bilgi ve deneyime sahip olmayan bireyler, bu konuda zorluk yaşayabilir. Gümrük sürecini sorunsuz bir şekilde atlatabilmek için danışmanlık hizmeti veren firmalardan destek alınabilir. İşlemler bireysel olarak gerçekleştirilmek istenildiğinde ise detaylı bir araştırma yapmak ve araç getirmenin tüm süreçlerine hâkim olmak gerekir. 

6. Yol Arkadaşınızı Şekillendirmek: Araç Uygunluğu ve Modifiye Hikayesi    

Araç modifiyeleri konusunda hemen her ülkenin farklı kuralları bulunur. Yurtdışından modifiyeli veya modifiye hikayesi bulunan bir araç alırken, aracın Türkiye’deki yasal düzenlemelere uygun olup olmadığının da iyi araştırılması önem taşır. Bazı modifiye biçimleri Türkiye’de yasaklı olduğu için, aracın Türkiye’ye getirilmesi ve kullanılması sorun teşkil edebilir. 

Yurtdışından Araba Getirirken Ne Kadar Vergi Verilir?

Yurtdışından araç getirme söz konusu olduğunda, herkesin aklına gelen soruların başında vergi konusu yer alır. Türkiye’de araç vergilerinin yüksek olması nedeniyle, getirilen araçların nasıl bir vergi politikası ile karşı karşıya kalacağı merak edilir. Yurtdışında yaşamayan ve sıfır bir araç satın alarak Türkiye’ye getirmek isteyen kişiler; ÖTV, KDV ve Gümrük Vergisi olmak üzere üç farklı vergi türü öderler. 1 yılda en az 185 gün yurtdışında kalan ve bulunduğu ülkede oturma izni olan bireyler ise gümrük vergisi ödemeden araç getirebilirler. Yalnızca KDV ve ÖTV ödemeleri gerekir. 

Türk Vatandaşı Yurt Dışından Araç Getirebilir Mi?

Yurtdışında yerleşik olmayan Türk vatandaşlarının farklı ülkelerden araç getirmeleri pek çok zorluk barındırır. Her şeyden önce ithalat prosedürlerinin yerine getirilmesi ve gerekli izinlerin alınması gerekir. Bireysel olarak araç satın almak için bu yol zahmetli olduğu için tercih edilmez. Ancak yurtdışında oturma izni bulunan Türk vatandaşları, yurtdışından basit bir şekilde araç getirebilir. Bunun için sağlanması gereken bazı basit şartlar bulunur. 

Yurtdışından Gelen Araba 5 Yıl Kalabilir Mi?

Yurtdışında oturma izni bulunan bireyler, yabancı plakalı araçlarını Türkiye’ye 2 yıl süre ile getirebilirler. Henüz geçerli olan mevzuata göre 2 yıl dolunca ülkeden çıkmaları ve en az 185 günü yeniden yurtdışında geçirmeleri gerekir. Ancak 2024 yılında yapılacağı duyurulan yasal değişiklik ile bu süre 4 yıla çıkarılacak. 

Yurt Dışından Getirilen Araba Satılabilir Mi?    

Bireylerin yurtdışında kullandıkları ve beraberlerinde Türkiye’ye getirdikleri araçlar, Türkiye’de satılamaz. Hatta araç sahibi dışında, birinci dereceden akrabalar da dahil olmak üzere herhangi biri tarafından, nedeni ne olursa olsun kullanılamaz. Araç sahibi dışında aracın kullanıldığının fark edilmesi halinde, ağır cezai yaptırımlar uygulanır. 

Yurt Dışında Çalışan Kişiler Araba Getirebilir mi?

Yurtdışında çalışan kişiler, Türkiye’ye bulundukları ülkeden araç getirebilirler. Bunun için o ülkede oturma izinlerinin olması ve son 1 yılın en az 185 gününü o ülkede geçirmiş olmaları gerekir. 184 gün olması durumunda bile araç geçişine izin verilmez. Türkiye’ye getirdikleri araçların, geçerli mevzuata göre 2 yıllık süre sonunda yeniden sınır dışına çıkması gerekir. Yeniden giriş için de yine 185 güne ihtiyaç duyulur. 

Gümrük Vergisiz Araba Alma Koşulları Nedir?

Yurtdışında yerleşik Türk vatandaşları ile sonradan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaya hak kazanmış bireyler, resmi görevlerle yurtdışına gönderilen kişiler ve yakınları yurtdışında vefat ettiği için mirasçı konumuna düşen bireyler, gümrük vergisi ödemeden yurtdışında bulunan araçları Türkiye’ye getirebilirler. Ancak gümrük vergisi ödemeseler bile Katma Değer Vergisi ile Özel Tüketim Vergisi ödemeleri gerekir. Öncelikle aracın yalın fiyatı üzerine ÖTV eklenir, daha sonra da ÖTV’li fiyat üzerinden KDV alınır. 

Hangi Ülkelerden Türkiye’ye Araba Getirilir?

Türkiye’ye yurtdışından araba getirirken, ülke farklılığı gözetilmez. Tüm ülkelerden yabancı plakalı araçlar Türkiye’ye getirilebilir ve yasal süreç içerisinde de burada kullanılabilir. Ancak yurtdışından araba getirmek noktasında dikkat edilmesi gereken esas husus, getirilecek aracın ikamet edilen ülkede kayıtlı olmasıdır. Yani oturma izni Almanya’da olan bir kişi, Gürcistan plakalı bir aracı Türkiye’ye getiremez. Oturma izni Almanya’da olduğu için, yalnızca o ülkeye ait bir araç ile Türkiye’ye gelebilir.