Leasing Araç Kiralama Nedir?

 • 25 Şubat 2023

Leasing Araç Kiralama Nedir?

Leasing Araç Kiralama Nedir?

Leasing Araç Kiralama Nedir?

Finansal araç kiralama olarak da bilinen leasing, yatırım amacıyla kullandığımız ürünün belirlenen bedel karşılığında finanse edilmesidir. Bunun yanı sıra ekonomik ömrünün tamamı ya da bir kısmı belirlenen süre için kullanım hakkı kiracıya verilir. Yatırımların finansmanında yaygın olarak kullanılan yöntem, enflasyonist ekonomilerde, işletmelerin sermaye ihtiyaçlarını karşılamada diğer finansman yöntemlerine göre büyük avantajlar sunar. Leasing araç kiralama nasıl yapılır ve leasing ile araç kiralama avantajları gibi konular merak edilen konular arasında yer almaktadır. Borlease ekibi olarak bu yazımızda konu hakkında merak edilenleri detaylı bir şekilde sizler ile paylaşacağız.

Leasing Araç Kiralamanın Avantajları Nelerdir?      

Leasing araç kiralamanın birçok avantajı vardır. Bunlar aşağıdaki gibidir:

 • Diğer tüm yatırımlarda minimum %8, maksimum oranında Katma Değer Vergisi talep edilmektedir. Leasing araç kiralamada ise süresi kaç yıl olursa olsun yatırımcının ödeme gereken KDV, %1’dir. Vergi oranlarının bu kadar düşmesi, yatırımların çok daha uygun fiyatlarla yapılmasına olanak sağlar.
 • Birçok sabit varlık ve taşınabilir eşya, sabit ücret seçeneğiyle yatırımcılara kiralanır. Örneğin bir araç 6 yıllığına kiralansa bile, yatırımcının ödediği kira bedeli aynı kalır. Birçok leasing sözleşmesinde sabit ücret garantisi söz konusudur.
 • Şirketler KDV hariç tüm vergilerden muaf tutulmaktadır.
 • Belirli bir süreliğine kiralanan yatırım araçlarının mülkiyet hakkını devralmak mümkündür.
 • Yatırımcılara kiralarını hem orta hem de uzun vadede ödeme imkânı verilir. Bununla birlikte sözleşmeleri şirketin aylık nakit akışına göre düzenlemek de mümkündür. Bu tür sözleşmeler sayesinde şirketlerin cirosunun düşük olduğu aylarda çok daha fazla kiralama ücreti ödemeleri gerekmez.

Leasing ile Araç Kiralama Nasıl Yapılır?

Leasing ülkemizde “Finansal Kiralama Kanunu” olarak 1985 yılında yürürlüğe girmiştir. Bazı kriterleri bulunan bu yöntem; kiralanan malın kullanım hakkını kiracıya kiralayanındır. Söz konusu malın bakımı onarımı kiracıya aittir. Kiralanan malın mülkiyeti, kiracıya, sözleşmedeki ödeme süresinin bitmesi ile devredilir. Malın sigortalanması zorunlu ve masrafları kiracı karşılar. İkinci el her türlü makina, araç, ekipman kiralamak mümkündür. Ayrıca tek sözleşme ile birden fazla mal kiralanabilir. Leasing araç kiralama vergi, resim, harç gibi vergilerden muaf kabul edilir.

Leasing ile araç kiralama nasıl yapılır konusu da merak edilen konular arasında yer almaktadır. Finansal kiralama (leasing) şu şekilde yapılır:

 • İlk olarak leasing kiralama için araç belirlenir ve bir leasing şirketi ile iletişime geçilir.
 • Leasing şirketi tarafından gerekli analizler ve değerlemeler yapıldıktan sonra ödeme planı oluşturulur.
 • Bütün bu bilgileri eksiksiz bir şekilde içeren leasing sözleşmesi noter huzurunda imzalanmalıdır. Leasing konusu mülk taşınmaz ise tapu kütüğünün beyanlar bölümüne şerh edilmelidir. Şerh etmek, bir mülkün sahibinin haklarının detaylıca yazılmasıdır. Mülk taşınır durumda ise leasingde, ikametgâh adresi notere özel sicille tescil edilir. İkametgâh belgesi e-Devlet üzerinden alınır.
 • Sözleşme sonrası leasing şirketi mülkü satın alır.
 • Kiracı tarafından ödenecek olan kiranın detayları sözleşmede yer alan kriterlere göre işlemeye başlar.
 • Sözleşme süresince kiracı mülkü kullanır. Sözleşme sonrasında kimi durumlarda mülkün sahipliği leasing şirketinde kalırken, kimi durumlarda kiracıya verilir. Bu durumun kararlaştırılabileceği bir madde de sözleşmede yer alır.

Borlease ekibi olarak bu yazımızda leasing araç kiralama konusu hakkında çeşitli bilgiler sunduk. Filo kiralama hizmeti ile ihtiyacınız olan araçları kolaylıkla karşılamanız mümkündür.  Uzun dönem filo kiralama için tercih ettiğiniz marka, model ve km. sınırı taleplerinizi bize iletebilirsiniz. Daha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edebilir veya iletişim kanallarımız üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.