TPC Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar

  • 4 Haziran 2021

TPC Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar

TPC Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar

Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanakları’nın Düzenlenmesinde, Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik’in 9. Maddesinde “Karayolları Trafik Kanunu gereğince yetkili kılınmış personel tarafından, Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen kural ihlallerinde bulunan araçların tescil plakaları üzerinden araç veri tabanında bulunan bilgisayar kayıtları veya araç tescil dosyasındaki bilgiler esas alınarak sahiplerine cezai işlem uygulanır. Trafik kural ihlalinin yapıldığı aracın ihlal tarihinde kiralandığının, 26/6/1973 tarihli ve 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununun Ek 3’üncü maddesi kapsamında genel kolluk kuvvetlerinin denetimine hazır bulundurulan veriler üzerinden tespit edilmesi halinde, cezai işlem kiralayana uygulanır.” denmekte ve meydana gelen trafik cezalarından Kiralayan’ın sorumlu olduğundan belirtilmektedir.

Yanı sıra; bir operasyonel kiralama firması olarak kurumumuz siz değerli iş ortaklarımıza tahsis ettiği araçları Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Kiralık Araç Bildirim Sistemi’ne (KABİS) bildirmekle ilgili yasa gereği yükümlüdür.

Bu doğrultuda; 07.05.2021 tarihinden itibaren KABİS sisteminde kayıtlı olan plaka ve VKN / TC kimlik numarası bilgileri paralelinde düzenlenecek ve yine KABİS kayıtlarındaki adreslere tebliğ edilecek olan trafik para cezalarının yönetimine dair süreçte dikkat etmeniz gerektiğini düşündüğümüz hususları aşağıda belirtmekteyiz.

     1. Tebliğ edilen cezaya istinaden ödemelerinizi vergi daireleriniz üzerinden gerçekleştirmeniz en sağlıklı yöntemdir. Cezanın düzenlendiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde ödeme yaptığınız takdirde %25’lik erken ödeme indiriminden faydalanabilirsiniz. 15 günlük süre içerisinde itiraz edilmeyen trafik cezaları kesinleşecek ve bu cezalara itiraz yolu kapanacaktır.

     2. Şayet cezanın haksız ve hukuka aykırı olduğunu düşünüyorsanız tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Sulh Ceza Hakimliği nezdinde asaleten veya vekiliniz aracılığı ile dilekçe vermek suretiyle itiraz etmeniz mümkündür. Asaleten itiraz etme yolunu seçtiğiniz takdirde itirazınızı “yetkili hakimliğe” gerçekleştirmeniz “yetkisizlik kararı” ile karşılaşmanızın önüne geçecektir. İtiraz yeri hakimliği trafik para cezasının düzenlendiği sulh ceza hakimliği olacaktır.