Komiteler

Riskin Erken Saptanması Komitesi

  
   

ADI SOYADI

GÖREVİ

 

Sarper Volkan ÖZTEN

Başkan

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Fehmi SERTDEMİR

Komite Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

   

Denetim Komitesi

  
   

ADI SOYADI

GÖREVİ

 

Sarper Volkan ÖZTEN

Başkan

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Azmi Yalçın

Komite Üyesi

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

   

Kurumsal Yönetim Komitesi

  
   

ADI SOYADI

GÖREVİ

 

Azmi YALÇIN

Başkan

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Fehmi SERTDEMİR

Komite Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Yamaç HASİN

Komite Üyesi

Yatırımcı İlişkileri Müdürü